Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue o clave obligat的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue o clave obligat' > '加泰罗尼亚语(Catalan)'的所有版本
格式
显示的版本共有9 种,这里是1 - 9
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Higinio Anglés; Robert Gerhard
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1980
 
Barcelona : Biblioteca de Cataluña
 
2. Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Roberto Gerhard; Higini Anglès
  乐谱
无语言内容
1933
 
Barcelona : Institut d'estudis catalans : Biblioteca de Catalunya
 
3. Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o... 著者: Antoni Soler
著者: Antoni Soler; Robert Gerhard; Higini Anglès
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans
 
4. Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue... 著者: Antoni Soler
著者: Antoni Soler; Robert Gerhard; Higini Anglès
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans : Biblioteca de Catalunya
 
5. Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Roberto Gerhard; Higini Anglès i Pàmies
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya
 
6. Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Roberto Gerhard; Higini Anglès
  乐谱
无语言内容
1933
 
Barcelona : Institut d'estudis catalans : Biblioteca de Catalunya
 
7. Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Roberto Gerhard; Higini Anglès
  乐谱 : 缩微胶卷
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona, Institut d'estudis catalans: Biblioteca de Catalunya
 
8. Sis quintets : per a instruments d'arc i orgue... 著者: Antoni Soler
著者: Antoni Soler; Higini Anglès; Robert Gerhard
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona Institut d'Estudis Catalans, Bibl. de Catalunya
 
9. Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o... 著者: Antonio Soler
著者: Antonio Soler; Higinio Anglés; Robert Gerhard; Institut d'Estudis Catalans.
  乐谱
加泰罗尼亚语(Catalan)
1933
 
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans : Biblioteca de Catalunya
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.