Lucky jim.的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Lucky jim.'的所有版本
格式
显示的版本共有409 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Eder Pérez Garay
  打印图书 : 小说
西班牙语
2018
1ª ed
 
Madrid Impedimenta
 
2. Lucky Jim. 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis
  打印图书
英语
2016
 
Points
 
3. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  打印图书 : 小说
法语
2016
 
Paris : Points
 
4. Lŏkk'i Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Sŏn-hyŏng Kim
  打印图书 : 小说
韩语(Korean)
2015
Ch'op'an
 
열린 책들, Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏllin Ch'aektŭl
 
5. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  打印图书 : 小说
法语
2014
 
Paris : La Martinière
 
6. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis
  电子图书 : 文献 : 小说
法语
2014
 
Paris : Éditions de La Martinière
 
7. Jim cel norocos : [roman] 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Mariana Chiţoran
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
2014
 
Iaşi ; Bucureşti : Polirom
 
8. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Rose Celli
  打印图书 : 小说
法语
2014
 
Paris : La Martinière
 
9. Lucky Jim : roman 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis; Rose Celli; Marie-Cécile Kovacs
  打印图书 : 小说
法语
2014
 
Paris: Editions de La Martiniere
 
10. Lucky Jim 著者: Kingsley Amis
著者: Kingsley Amis
  打印图书
意大利语(Italian)
2013
 
Milano : Dalai
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.