Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro : catálogo de la Exposición Cerdà, Ciudad y Territorio ; septiembre 1994 - febrero 1995, Barcelona의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro : catálogo de la Exposición Cerdà, Ciudad y Territorio ; septiembre 1994 - febrero 1995, Barcelona'에 대한 모든 판 보기
형식
검색 수정
연도
  • 1996
언어
  • Spanish
판 표시 51 - 5
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판
1. Cerdà : ciudad y territorio : una visión de... 저자: Francesc Magrinyà
저자: Francesc Magrinyà; Salvador Tarragó; Fundació Catalana per la Recerca.;
  인쇄본
Spanish
1996
3 ed
 
Barcelona : Fundació Catalana per a la Recerca ; Madrid : Electa España
 
2. Cerdà : ciudad y territorio : una visión de... 저자: Francesc Magrinyà
저자: Francesc Magrinyà; Salvador Tarragó;
  인쇄본
Spanish
1996
 
Madrid : Electa ; Barcelona : Fundació Catalana per a la Recerca
 
3. Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro. 저자: Ildefonso Cerdá
저자: Ildefonso Cerdá; Francesc Magrinyà; Salvador Tarragó; Catalonia (Spain). Departament de Política Territorial i Obres Públiques.; Electa (Firm); Fundació Catalana per la Recerca.;
  인쇄본
Spanish
1996
 
Barcelona : Fundació Catalana per a la Recerca ; Madrid : Electa España
 
4. Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro... 저자: Ildefons Cerdà
저자: Ildefons Cerdà; Exposición Cerdà, Ciudad y Territorio (1994 - 1995, Barcelona); Institut Ildefons Cerdà;
  인쇄본
Spanish
1996
 
Madrid : Electa
 
5. Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro... 저자: Ildefonso Cerdà
저자: Ildefonso Cerdà; Fundació Catalana per a la Recerca.;
  인쇄본
Spanish
1996
 
Barcelona : Fundació Catalana per a la Recerca ; Madrid ElectaEspaña
 
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.