Anabasis的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Anabasis' > '法语' > '希腊语,现代[1453- ]' > '希腊语,现代[1453- ]'的所有版本
格式
显示的版本共有10 种,这里是1 - 10
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Anabase 著者: Xenophón, athéni
著者: Xenophón, athéni; Paul Masqueray
  打印图书
希腊语,现代[1453- ]
1988
6. tir
 
Paris <<Les>> Belles Lettres
 
2. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1964
 
Paris : Les Belles lettres
 
3. Anabase. 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  电子图书 : 文献
法语
1961
 
Paris, les Belles lettres
 
4. Anabase. 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1961
 
Paris, les Belles lettres
 
5. Anabase 著者: Xenophon
著者: Xenophon; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1959
 
Paris 'Les belles Lettes
 
6. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1949
 
Paris : Société d'Édition "Les Belles Lettres"
 
7. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  电子图书 : 文献
法语
1949
 
Paris : Société d'Édition "Les Belles Lettres"
 
8. L'Anabase de Xénophon 著者: Xénophon.
著者: Xénophon.; René M Guastalla; Guy Michaud
  打印图书
希臘语,古代[to 1453]
1945
 
[Paris] : Librairie Hachette
 
9. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
希腊语,现代[1453- ]
1930
 
Paris : Les belles lettres
 
10. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Couvreur
  打印图书
希腊语,现代[1453- ]
1899
2. éd
 
Paris : Hachette
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.