Anabasis的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Anabasis' > '法语'的所有版本
格式
显示的版本共有178 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. L'ANABASE. 著者: XENOPHON.
著者: XENOPHON.
  打印图书
法语
2017
 
[Place of publication not identified], HACHETTE LIVRE - BNF
 
2. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
2002
 
Paris : Les Belles lettres
 
3. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
2002
 
Paris : Les Belles lettres
 
4. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  电子图书 : 文献
法语
2002
 
Paris : Les Belles lettres
 
5. L'anabase ; Le banquet 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Pierre Chambry
  打印图书
法语
1997
 
Paris : GF-Flammarion
 
6. L'anabase = Le banquet 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Pierre Chambry
  打印图书
法语
1996
 
Paris : GF-Flammarion
 
7. Anabase 著者: Xenophon.
著者: Xenophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1992
6me tirage revu et corrigé
 
Paris : Les Belles Lettres
 
8. Anabase 著者: Xénophon.
著者: Xénophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1992
6e tirage revu et corr
 
Paris : Les Belles Lettres
 
9. Anabase 著者: Xenophón, athéni
著者: Xenophón, athéni; Paul Masqueray
  打印图书
希腊语,现代[1453- ]
1988
6. tir
 
Paris <<Les>> Belles Lettres
 
10. Anabase 著者: Xénophon.
著者: Xénophon.; Paul Masqueray
  打印图书
法语
1984
 
Paris : Les Belles lettres
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.